Raport z rekolekcji “Revolution of Love” 16-17.05.2014 w Somiance

Tym razem w parafii Somianka (diec. Łomżyńska) pojawiło się 11 osób ze wspólnoty Wojsko Gedeona, by dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania poprowadzić rekolekcje ewangelizacyjne „Revolution of Love”. Młodzież z Somianki, w liczbie 47 osób, uczestniczyła w konferencjach, w czasie których głoszony był dla nich kerygmat, brała udział w grupach dzielenia, które były okazją do zwerbalizowania swoich przemyśleń, refleksji, doświadczenia wiary. Mogli także skorzystać z sakramentu pokuty. Nie zabrakło też chwil radości w czasie wieczorów pogodnych. Zwieńczeniem rekolekcji była sobotnia Eucharystia, która zawsze stoi w centrum rekolekcji Wojska Gedeona. Po niej młodzież mogła adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W czasie adoracji młodzi ludzie mogli dokonać aktu oddania swojego życia Jezusowi. Wszyscy gimnazjaliści skorzystali z tej okazji i powierzyli swoje życie Jezusowi. Rekolekcje „Revolution of Love” są organizowane od kilku lat przez wspólnotę Wojsko Gedeona m. in. dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Zdjęcia z rekolekcji