0

Adonai

Adonai Jeshua, Adonai …
Kocham Cię, o Jezu kocham Cię …

Back to top