Wojsko Gedeona jest narzędziem Walki Duchowej

Po co Bóg powołał WG?

Walka o dusze.
Walka o zbawienie. Walka o ludzi.
Walka o człowieka; o każdego człowieka !!!

Ratujcie ich, wyrywając z ognia, Jud 1:23

Stąd główny Cel WG: Obudzić w sercach ludzi /szczególnie młodych/ wojowników Chrystusa i poprowadzić ich do zwycięstwa o własne życie

flaga

Podstawowy charyzmat i duchowość WG można podać w kilku punktach:

  • Walka Codzienna stanowcza i odważna walka o swoje i innych życie, o duszę, o wieczność pod sztandarem Jezusa głównie przeciw szatanowi. Taktyka – trzech hufców (por. Sdz 7, 16), czyli min. trzy grupy wsparcia, oraz modlitwa, post i jałmużna (też: chrzest, pokuta i Eucharystia).
  • Tożsamość i Misja W świetle Prawdy i Miłości: Kim jestem? Kim mam być? Co mam czynić w życiu? –Stąd min. trud o rozpoznawanie swojego powołania i misji w życiu, jak również pomoc w tym innym. Następnie czynienie tego wszystkiego co rozpoznane z miłością i gorliwością dla Jezusa i bliźnich.
    Troska o kapłaństwo Jedność z papieżem, biskupem, kapłanami oraz szczególna za nich modlitwa. Modlitwa i troska także o nowe powołania.
  • Wspólnotowość (wojsko) Budowanie relacji. Troska o wspólnotę (spotkania, rekolekcje, weekendy, służba, modlitwa za siebie, min. Margaretka WG).
  • Centrum: Jezus Miłosierny i Eucharystyczny. Stąd m.in. częsta adoracja Najświętszego Sakramentu, codzienny rachunek sumienia, koronka do Miłosierdzia Bożego, i medytacja Słowa Bożego. Wszystko w zawierzeniu Maryi jako Matce i Królowej naszego życia i walki duchowej (codzienna modlitwa różańcowa).
Back to top