Hymn, modlitwa i symbole

Hymn Wojska Gedeona

Nie w tysiącach jest siła naszych serc
Nie w milionach tkwi zwycięstwo walki tej
Nie w orężu i srebrnikach, ani nawet w sile rąk
Nie w układach z przeciwnikiem, który krąży niczym smok

Ref: Tylko Ty, Jezu, nasza Moc
Tylko Ty, Wschodzącym Słońcem lśnisz
Tylko Ty, tylko Ty, Sztandarem jesteś sam
Tylko Ty, tylko Ty, prowadzisz nas na szczyt

Nie rozumie świat, że siła nie stąd jest
I czasem nawet drwi, bo inna jego broń
Inny sztandar, inny znak do zwycięstwa wiedzie nas
W imię Boże zaczynamy walkę, która trwa po krzyż

Ref: Tylko Ty, Jezu …

Gdy skrzyżują się dwa miecze w Słońcu słońc
To będzie taki znak, że nadszedł walki czas
Ty wybierasz, Ty namaszczasz wojowników swoich sam
Ty prowadzisz nas przez ogień, by wypalić wszelki strach

Ref: Tylko Ty, Jezu …

Zakrzyknie serce nam: „Jezu, ufam Tobie”
I pójdą hufce w dal nie licząc krwi i ran
Aż po niebo, aż po wieczność, w której będzie piękny raj
I na uczcie się spotkamy, aby wielbić Króla Chwał.

Ref: Tylko Ty, Jezu …

Hymn Revolution of love

Ref.: Odwagi! Jam zwyciężył świat.
Odwagi! Revolution of love.
Odwagi! Jezus zwyciężył świat.
Odwagi! Revolution of love.

1. W twoim sercu i moim jest lęk
A wokoło tyle ciemności
Tacy mali i słabi jesteśmy
Ale On zapewnia i dziś.

Ref: Odwagi! Jam zwyciężył świat…

2. Wszyscy wokół spragnieni Miłości
Poszukują na nowo Jej dziś
I nie wiedzą że Ona już przyszła
Rewolucją wtargnęła przez krzyż

Ref: Odwagi! Jam zwyciężył świat…

3. Poniesiemy ją dalej i dalej,
Wykrzyczymy światu, że jest.
Ona pragnie zapłonąć na nowo,
jak w ten piątek, gdy pokonała śmierć.

Modlitwa codzienna za Dzieło Wojsko Gedeona
wojownicy
Panie Jezu – w pokorze i w posłuszeństwie, Twojej świętej woli, pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło „Wojsko Gedeona”. Jeżeli pochodzi ono z Twojego natchnienia i inspiracji, to pobłogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam Swojego Ducha. (Jeżeli nie jest to zgodne z Twoją wolą, zburz jak najszybciej naszą iluzję). Proszę Cię o to przez ręce Twojej Matki Maryi i wszystkich Świętych. Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania Walki Duchowej (Litania Wojska Gedeona)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Królu Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Jezu, Królu Wszechświata,
Jezu, Generale ludzkich serc,
Jezu, Wojowniku Niebieski,
Jezu, Bojowniku Ukrzyżowany,
Jezu, ze sztandarem krzyża idący,
Jezu, walczący o dusze każdego człowieka,
Jezu, Odwago żołnierzy Pańskich ,
Jezu, Ofiaro rozpalająca ludzką miłość,
Jezu, Światło w ciemnościach diabelskich,
Jezu, Słowo jak miecz uderzający,
Jezu, Hostio zwycięska,
(Jezu, Serce i Centrum Wojska Gedeona),

Maryjo, zjednoczona z Chrystusem Królem Miłosierdzia, módl się za nami
Maryjo, Kobieto zawierzenia, módl się za nami
Niewiasto depcząca głowę węża, módl się za nami
Niewiasto walcząca ze Smokiem,
Niewiasto Apokaliptyczna,
Niewiasto wierna Bogu aż do końca,
Niepokalana Poczęta Dziewico,
Królowo Duchów Anielskich,
Matko Miłosierdzia,
Matko Eucharystii,
Matko Kapłańska,
Matko męczenników Pańskich,
(Matko Wojska Gedeona),
Święty Michale Archaniele, módl się za nami
Święty Michale Książę przesławny, módl się za nami
Święty Michale, wodzu zastępów niebieskich, módl się za nami
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
(Święty Michale, opiekunie Wojska Gedeona),

Święci Aniołowie, Cherubini i Serafini Pańscy, módlcie się za nami
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami,
Święty Pawle Apostole,
Święty Antoni Pustelniku,
Święty Ojcze Pio,
Święty Jerzy,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święta Tereso z Lisieux,
Święta Faustyno,
Święta Joanno d’Arc
(Patronowie Wojska Gedeona),

Dusze w czyśćcu cierpiące, módlcie się za nami
Dusze niewinne i czyste, módlcie się za nami
Dusze pokorne i małe, módlcie się za nami
Dusze odważne i ufne, módlcie się za nami
Dusze rozgrzane miłością Bożą aż po szaleństwo krzyża, módlcie się za nami

Baranku Boży, który przelałeś swoją krew przenajświętszą dla naszego zbawienia, – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który przez krzyż i zmartwychwstanie swoje zadałeś ostateczny cios szatanowi, – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który stałeś się naszym ostatecznym zwycięstwem w walce o niebo, – zmiłuj się nad nami

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się:
Wszechmogący Wieczny Boże, Ty w odwiecznych planach swojej miłości powołałeś nas do istnienia, spraw abyśmy trwając (jako Wojsko Gedeona) pod sztandarem Chrystusowego krzyża, pokonywali z odwagą żołnierzy Pańskich wszelkie przeciwności świata, ciała i szatana, a zanurzywszy się w bezcennej Jego krwi zdołali ochronić się od wszelkiego zła i osiągnąć wieczne królestwo Boga Trójjedynego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Wodza i Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen.

Symbole

Strojem uroczystym W. G. staje się biały mundur z emblematami i czerwony /bordowy/ beret. Na inne, miej uroczyste okazje zakładamy jednakowe czarne koszule z symbolami walki duchowej. Dbamy również oto, aby w szczególnych okolicznościach takich jak np. wspólna Msza św. uczestniczyć w strojach godnych tego miejsca i wyrażających szacunek Bogu, drugiemu człowiekowi i sobie /np. schludna spódnica czy sukienka poza kolana, garnitur, biała koszula itp./

„Bądź mężny i walcz / Tak jest, Pan jest z nami” – takimi słowami pozdrawiamy się nawzajem, kładąc jednocześnie zaciśniętą dłoń na sercu /znak walki i prawdy/ i wyciągając przed siebie dłoń z trzema palcami /w imię Boże, czyli z miłością /.

Trzy palce podniesione do góry są również gestem pozdrowienia, a jednocześnie znakiem W.G. Symbolizują one Trójcę Świętą.

symbole2
symbole
symbole1
symbole3
Back to top